PL|ENG

Ogólnopolskie badanie stresu i wypalenia zawodowego

0%


Dziękujemy za zainteresowanie badaniem.

Bezpośrednio po wypełnieniu ankiety otrzyma Pani/Pan
swój indywidualny raport, podsumowujący:

  • poziom Pana/Pani stresu w pracę na tle ogólnopolskim,
  • poziom zagrożenia wypaleniem i przerdzewieniem zawodowym,
  • natężenie źródeł stresu zawodowego w 4 obszarach: warunków pracy, obciążenia pracą, organizacji pracy i konfliktów interpersonalnych.
  • porównaj się z innymi
  • badanie jest poufne
  • badanie jest bezpłatne
Proszę podać dane ogólne
Płeć:

Rok urodzenia
Województwo zatrudnienia:
Wielkość miejscowości zatrudnienia:
Staż pracy w aktualnej firmie:
Proszę podać przeciętną wysokość miesięcznego, całkowitego wynagrodzenia netto (PLN, na rękę):

Poziom/szczebel stanowiska:
Dział/obszar zatrudnienia
Wielkość firmy (na terenie Polski):
Branża firmy:
Forma własności firmy:
Jak często ma Pan trudności lub nie może Pan wykonać swojej pracy, ponieważ przeszkadza Panu przełożony?Jak często ma Pani trudności lub nie może Pani wykonać swojej pracy, ponieważ przeszkadza Pani przełożony?Jak często ma Pan/Pani trudności lub nie może Pan/Pani wykonać swojej pracy, ponieważ przeszkadza Panu/Pani przełożony?
Jak często ma Pan trudności lub nie może Pan wykonać swojej pracy, ponieważ brakuje Panu podstawowych informacji dotyczących tego, co i jak ma Pan zrobić?Jak często ma Pani trudności lub nie może Pani wykonać swojej pracy, ponieważ brakuje Pani podstawowych informacji dotyczących tego, co i jak ma Pani zrobić?Jak często ma Pan trudności lub nie może Pan/Pani wykonać swojej pracy, ponieważ brakuje Panu/Pani podstawowych informacji dotyczących tego, co i jak ma Pan/Pani zrobić?
Jak często ma Pan trudności lub nie może Pan wykonać swojej pracy z powodu braku sprzętu lub narzędzi?Jak często ma Pani trudności lub nie może Pani wykonać swojej pracy z powodu braku sprzętu lub narzędzi?Jak często ma Pan/Pani trudności lub nie może Pan/Pani wykonać swojej pracy z powodu braku sprzętu lub narzędzi?
Jak często ma Pan trudności lub nie może Pan wykonać swojej pracy z powodu błędnych procedur obowiązujących w firmie?Jak często ma Pani trudności lub nie może Pani wykonać swojej pracy z powodu błędnych procedur obowiązujących w firmie?Jak często ma Pan/Pani trudności lub nie może Pan/Pani wykonać swojej pracy z powodu błędnych procedur obowiązujących w firmie?
Jak często zdarza się, że otrzymuje Pan sprzeczne polecenia od dwóch lub więcej osób?Jak często zdarza się, że otrzymuje Pani sprzeczne polecenia od dwóch lub więcej osób?Jak często zdarza się, że otrzymuje Pan/Pani sprzeczne polecenia od dwóch lub więcej osób?
Jak często zdarza się, że otrzymuje Pan sprzeczne instrukcje dotyczące Pana pracy?Jak często zdarza się, że otrzymuje Pani sprzeczne instrukcje dotyczące Pani pracy?Jak często zdarza się, że otrzymuje Pan/Pani sprzeczne instrukcje dotyczące Pana/Pani pracy?
Jak często zdarza się, że nie wiadomo, kto ma podjąć decyzje odnośnie tego, co ma Pan robić?Jak często zdarza się, że nie wiadomo, kto ma podjąć decyzje odnośnie tego, co ma Pani robić?Jak często zdarza się, że nie wiadomo, kto ma podjąć decyzje odnośnie tego, co ma Pan/Pani robić?
Jak często ma Pan trudności lub nie może Pan wykonać swojej pracy z powodu braku adekwatnych instrukcji?Jak często ma Pani trudności lub nie może Pani wykonać swojej pracy z powodu braku adekwatnych instrukcji?Jak często ma Pan/Pani trudności lub nie może Pan/Pani wykonać swojej pracy z powodu braku adekwatnych instrukcji?
Jak często zdarza się, że zwraca się do Pana z prośbą kilku współpracowników równocześnie?Jak często zdarza się, że zwraca się do Pani z prośbą kilku współpracowników równocześnie?Jak często zdarza się, że zwraca się do Pana/Pani z prośbą kilku współpracowników równocześnie?
Jak często musi Pan podejmować szybkie decyzje lub szybko oceniać sytuację?Jak często musi Pan podejmować szybkie decyzje lub szybko oceniać sytuację?Jak często musi Pan podejmować szybkie decyzje lub szybko oceniać sytuację?
Jak często musi Pan wykonywać wiele zadań w tym samym czasie?Jak często musi Pani wykonywać wiele zadań w tym samym czasie?Jak często musi Pan/Pani wykonywać wiele zadań w tym samym czasie?
Jak często zdarza się, że musi Pan wybierać pomiędzy wyznawanymi przez Pana zasadami, a zachowaniem wymaganym przez przełożonych?Jak często zdarza się, że musi Pani wybierać pomiędzy wyznawanymi przez Panią zasadami, a zachowaniem wymaganym przez przełożonych?Jak często zdarza się, że musi Pan/Pani wybierać pomiędzy wyznawanymi przez Pana/Panią zasadami, a zachowaniem wymaganym przez przełożonych?
Jak często musi Pan przerywać swoją pracę na skutek problemów technicznych (awaria komputera, zasilania, brak narzędzi)?Jak często musi Pani przerywać swoją pracę na skutek problemów technicznych (awaria komputera, zasilania, brak narzędzi)?Jak często musi Pan/Pani przerywać swoją pracę na skutek problemów technicznych (awaria komputera, zasilania, brak narzędzi)?
Jak często wymaga się od Pana wytężonej, bardzo intensywnej pracy?Jak często wymaga się od Pani wytężonej, bardzo intensywnej pracy?Jak często wymaga się od Pana/Pani wytężonej, bardzo intensywnej pracy?
Jak często jest Pan zbyt obciążony pracą, aby móc poświęcić na realizację każdego zadania tyle czasu, ile Pan potrzebuje?Jak często jest Pani zbyt obciążona pracą, aby móc poświęcić na realizację każdego zadania tyle czasu, ile Pani potrzebuje?Jak często jest Pan/Pani zbyt obciążony/obciążona pracą, aby móc poświęcić na realizację każdego zadania tyle czasu, ile Pan/Pani potrzebuje?
Jak często musi Pan pracować pod presją czasu?Jak często musi Pani pracować pod presją czasu?Jak często musi Pan/Pani pracować pod presją czasu?
Warunki, w jakich pracuję, utrudniają mi skupienie się na zadaniach.Warunki, w jakich pracuję, utrudniają mi skupienie się na zadaniach.Warunki, w jakich pracuję, utrudniają mi skupienie się na zadaniach.
Rozumiem kryteria, według których jestem oceniany.Rozumiem kryteria, według których jestem oceniana.Rozumiem kryteria, według których jestem oceniany/oceniana.
Ludzie, z którymi współpracuję, wiedzą dokładnie, za co odpowiadam.Ludzie, z którymi współpracuję, wiedzą dokładnie, za co odpowiadam.Ludzie, z którymi Pan współpracuję, wiedzą dokładnie, za co odpowiadam.
W pracy muszę realizować zadania, które są sprzeczne z wyznawanymi przeze mnie wartościami.W pracy muszę realizować zadania, które są sprzeczne z wyznawanymi przeze mnie wartościami.W pracy muszę realizować zadania, które są sprzeczne z wyznawanymi przeze mnie wartościami.
Znaczna część moich działań zawodowych kończy się niepowodzeniem.Znaczna część moich działań zawodowych kończy się niepowodzeniem.Znaczna część moich działań zawodowych kończy się niepowodzeniem.
Otrzymuję jasne instrukcje dotyczące moich obowiązków.Otrzymuję jasne instrukcje dotyczące moich obowiązków.Otrzymuję jasne instrukcje dotyczące moich obowiązków.
W zespole, w którym pracuję, da się wyczuć 'ducha zespołu'.W zespole, w którym pracuję, da się wyczuć 'ducha zespołu'.W zespole, w którym pracuję, da się wyczuć 'ducha zespołu'.
Uważam, że warunki, w jakich pracuję, są bezpieczne.Uważam, że warunki, w jakich pracuję, są bezpieczne.Uważam, że warunki w jakich, pracuję są bezpieczne.
W pracy w pełni wykorzystuję posiadane kompetencje. W pracy w pełni wykorzystuję posiadane kompetencje. W pracy w pełni wykorzystuję posiadane kompetencje.
Firma, w której pracuję, zmusza ludzi do robienia rzeczy, które są nieetyczne.Firma, w której pracuję, zmusza ludzi do robienia rzeczy, które są nieetyczne.Firma, w której pracuję, zmusza ludzi do robienia rzeczy, które są nieetyczne.
Mój system wartości jest zgodny z wartościami obowiązującymi w firmie.Mój system wartości jest zgodny z wartościami obowiązującymi w firmie.Mój system wartości jest zgodny z wartościami obowiązującymi w firmie.
Wiem dokładnie, czego się ode mnie oczekuje w pracy.Wiem dokładnie, czego się ode mnie oczekuje w pracy.Wiem dokładnie, czego się ode mnie oczekuje w pracy.
W zespole, w którym pracuję, relacje interpersonalne są pozytywne.W zespole, w którym pracuję, relacje interpersonalne są pozytywne.W zespole, w którym pracuję, relacje interpersonalne są pozytywne.
Członkowie zespołu, w którym pracuję, popierają nawzajem swoje pomysły.Członkowie zespołu, w którym pracuję, popierają nawzajem swoje pomysły.Członkowie zespołu, w którym pracuję, popierają nawzajem swoje pomysły.
W pracy czuję się swobodnie i wiem, że mogę być sobą.W pracy czuję się swobodnie i wiem, że mogę być sobą.W pracy czuję się swobodnie i wiem, że mogę być sobą.
Mogę liczyć na to, że moi współpracownicy pomogą mi w pracy, jeśli pojawia się taka potrzeba.Mogę liczyć na to, że moi współpracownicy pomogą mi w pracy, jeśli pojawia się taka potrzeba.Mogę liczyć na to, że moi współpracownicy pomogą mi w pracy, jeśli pojawia się taka potrzeba.
Mój przełożony bierze pod uwagę moje sugestie dotyczące sposobu wykonywania pracy.Mój przełożony bierze pod uwagę moje sugestie dotyczące sposobu wykonywania pracy.Mój przełożony bierze pod uwagę moje sugestie dotyczące sposobu wykonywania pracy.
Uważam, że fizyczne warunki pracy (przestrzeń, oświetlenie, wentylacja) są komfortowe.Uważam, że fizyczne warunki pracy (przestrzeń, oświetlenie, wentylacja) są komfortowe.Uważam, że fizyczne warunki pracy (przestrzeń, oświetlenie, wentylacja) są komfortowe.
Wiem dokładnie, jakich wyników oczekuje ode mnie pracodawca.Wiem dokładnie, jakich wyników oczekuje ode mnie pracodawca.Wiem dokładnie, jakich wyników oczekuje ode mnie pracodawca.
Moja praca stanowi dla mnie wyzwanie.Moja praca stanowi dla mnie wyzwanie.Moja praca stanowi dla mnie wyzwanie.
Zauważam dużą rywalizację między osobami, z którymi współpracuję.Zauważam dużą rywalizację między osobami, z którymi współpracuję.Zauważam dużą rywalizację między osobami, z którymi współpracuję.
W pracy mogę wykorzystywać zdobyte wcześniej umiejętności.W pracy mogę wykorzystywać zdobyte wcześniej umiejętności.W pracy mogę wykorzystywać zdobyte wcześniej umiejętności.
Uważam, że zajmuję się mało ważnymi zadaniami.Uważam, że zajmuję się mało ważnymi zadaniami.Uważam, że zajmuję się mało ważnymi zadaniami.
Uważam, że praca, którą mi się zleca, jest bezsensowna.Uważam, że praca, którą mi się zleca, jest bezsensowna.Uważam, że praca, którą mi się zleca, jest bezsensowna.
Mam wpływ na to, jakie mam narzędzia pracy.Mam wpływ na to, jakie mam narzędzia pracy.Mam wpływ na to, jakie mam narzędzia pracy.
W zespole, w którym pracuję, daje się wyczuć napięcie i ciężką atmosferę między pracownikami.W zespole, w którym pracuję, daje się wyczuć napięcie i ciężką atmosferę między pracownikami.W zespole, w którym pracuję, daje się wyczuć napięcie i ciężką atmosferę między pracownikami.
Uważam, że warunki w jakich pracuję, mogą stać się w przyszłości powodem chorób lub dolegliwości fizycznych.Uważam, że warunki w jakich pracuję, mogą stać się w przyszłości powodem chorób lub dolegliwości fizycznych.Uważam, że warunki w jakich pracuję, mogą stać się w przyszłości powodem chorób lub dolegliwości fizycznych.
Uważam, że z powodu pracy pojawiły się u mnie dolegliwości fizyczne takie jak bóle i zawroty głowy, alergie, niestrawność.Uważam, że z powodu pracy pojawiły się u mnie dolegliwości fizyczne takie jak bóle i zawroty głowy, alergie, niestrawność.Uważam, że z powodu pracy pojawiły się u mnie dolegliwości fizyczne takie jak bóle i zawroty głowy, alergie, niestrawność.
Mam jasno wyznaczone zadania oraz obowiązki.Mam jasno wyznaczone zadania oraz obowiązki.Mam jasno wyznaczone zadania oraz obowiązki.
Muszę łamać obowiązujące przepisy, aby realizować swoje zadania.Muszę łamać obowiązujące przepisy, aby realizować swoje zadania.Muszę łamać obowiązujące przepisy, aby realizować swoje zadania.
Mogę tak zorganizować swój czas pracy, aby zrealizować wszystkie zadania, za które odpowiadam.Mogę tak zorganizować swój czas pracy, aby zrealizować wszystkie zadania, za które odpowiadam.Mogę tak zorganizować swój czas pracy, aby zrealizować wszystkie zadania, za które odpowiadam.
W ostatnim czasie trudno mi zebrać siły, aby wyjść do pracy.W ostatnim czasie trudno mi zebrać siły, aby wyjść do pracy.W ostatnim czasie trudno mi zebrać siły, aby wyjść do pracy.
Mam wpływ na wybór zadań, którymi się zajmuję.Mam wpływ na wybór zadań, którymi się zajmuję.Mam wpływ na wybór zadań, którymi się zajmuję.
Mam wpływ na kolejność wykonywania przez siebie zadań.Mam wpływ na kolejność wykonywania przez siebie zadań.Mam wpływ na kolejność wykonywania przez siebie zadań.
Z powodu pracy cierpię na bezsenność.Z powodu pracy cierpię na bezsenność.Z powodu pracy cierpię na bezsenność.
Mam możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących działu, w którym pracuję.Mam możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących działu, w którym pracuję.Mam możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących działu, w którym pracuję.
Nie spodziewam się, że w aktualnym miejscu pracy spotka mnie jeszcze coś dobrego.Nie spodziewam się, że w aktualnym miejscu pracy spotka mnie jeszcze coś dobrego.Nie spodziewam się, że w aktualnym miejscu pracy spotka mnie jeszcze coś dobrego.
Mam wpływ na godziny, w jakich pracuję.Mam wpływ na godziny, w jakich pracuję.Mam wpływ na godziny, w jakich pracuję.
Mam wrażenie, że ostatnio nic mi w pracy nie wychodzi.Mam wrażenie, że ostatnio nic mi w pracy nie wychodzi.Mam wrażenie, że ostatnio nic mi w pracy nie wychodzi.
Uważam, że praca powoduje u mnie większą podatność na przeziębienia i inne choroby sezonowe.Uważam, że praca powoduje u mnie większą podatność na przeziębienia i inne choroby sezonowe.Uważam, że praca powoduje u mnie większą podatność na przeziębienia i inne choroby sezonowe.
Uważam, że moja praca jest nudna i mało ciekawa.Uważam, że moja praca jest nudna i mało ciekawa.Uważam, że moja praca jest nudna i mało ciekawa.
Chodzę do pracy tylko dlatego, że muszę.Chodzę do pracy tylko dlatego, że muszę.Chodzę do pracy tylko dlatego, że muszę.
Mam wpływ na organizację swojej pracy.Mam wpływ na organizację swojej pracy.Mam wpływ na organizację swojej pracy.
Uważam, że praca powoduje u mnie dolegliwości fizyczne, które zanikają w trakcie urlopów lub dłuższych przerw w pracy.Uważam, że praca powoduje u mnie dolegliwości fizyczne, które zanikają w trakcie urlopów lub dłuższych przerw w pracy.Uważam, że praca powoduje u mnie dolegliwości fizyczne, które zanikają w trakcie urlopów lub dłuższych przerw w pracy.
W ostatnim czasie często zastanawiam się, czy moja praca ma w ogóle jakiś sens.W ostatnim czasie często zastanawiam się, czy moja praca ma w ogóle jakiś sens.W ostatnim czasie często zastanawiam się, czy moja praca ma w ogóle jakiś sens.
W pracy często mam poczucie, że brakuje mi energii potrzebnej do wykonywania swoich zadań.W pracy często mam poczucie, że brakuje mi energii potrzebnej do wykonywania swoich zadań.W pracy często mam poczucie, że brakuje mi energii potrzebnej do wykonywania swoich zadań.
Nie mam już sił do wykonywania tej pracy.Nie mam już sił do wykonywania tej pracy.Nie mam już sił do wykonywania tej pracy.
Uważam się za wypalonego zawodowo.Uważam się za wypaloną zawodowo.Uważam się za wypalonego/wypaloną zawodowo.
W pracy ogarnia mnie coś na kształt depresji.W pracy ogarnia mnie coś na kształt depresji.W pracy ogarnia mnie coś na kształt depresji.
Aktualna praca zawodowa stawia przede mną: Aktualna praca zawodowa stawia przede mną:
W pracy powierza mi się:W pracy powierza mi się:W pracy powierza mi się:
W aktualnej pracy brakuje mi bardziej: W aktualnej pracy brakuje mi bardziej:


Stawiane przede mną zadania na ten moment:Stawiane przede mną zadania na ten moment:Stawiane przede mną zadania na ten moment:


Czuję rozczarowanie, gdyż aktualna praca nie pozwala na rozwój moich kompetencji zawodowych.Czuję rozczarowanie, gdyż aktualna praca nie pozwala na rozwój moich kompetencji zawodowych.Czuję rozczarowanie, gdyż aktualna praca nie pozwala na rozwój moich kompetencji zawodowych.
Aktualna praca nie daje mi możliwości wykazania się.Aktualna praca nie daje mi możliwości wykazania się.Aktualna praca nie daje mi możliwości wykazania się.
Mam wrażenie, że marnuję się na obecnym stanowisku.Mam wrażenie, że marnuję się na obecnym stanowisku.Mam wrażenie, że marnuję się na obecnym stanowisku.
Z powodu dużego obciążenia psychicznego coraz trudniej jest mi spełniać wymagania mojej pracy.Z powodu dużego obciążenia psychicznego coraz trudniej jest mi spełniać wymagania mojej pracy.Z powodu dużego obciążenia psychicznego coraz trudniej jest mi spełniać wymagania mojej pracy.
Mam wrażenie, że praca i jej warunki stawiają przede mną zbyt duże wymagania.Mam wrażenie, że praca i jej warunki stawiają przede mną zbyt duże wymagania.Mam wrażenie, że praca i jej warunki stawiają przede mną zbyt duże wymagania.
Moja praca jest bardzo stresująca.Moja praca jest bardzo stresująca.Moja praca jest bardzo stresująca.
Ciężko mi poradzić sobie ze wszystkimi stawianymi przede mną wymaganiami.Ciężko mi poradzić sobie ze wszystkimi stawianymi przede mną wymaganiami.Ciężko mi poradzić sobie ze wszystkimi stawianymi przede mną wymaganiami.
Obawiam się o swoją przyszłość w tej firmie.Obawiam się o swoją przyszłość w tej firmie.Obawiam się o swoją przyszłość w tej firmie.
Kontakty z przełożonym są dla mnie stresujące.Kontakty z przełożonym są dla mnie stresujące.Kontakty z przełożonym są dla mnie stresujące.
Praca zawodowa negatywnie wpływa na moje życie prywatne.Praca zawodowa negatywnie wpływa na moje życie prywatne.Praca zawodowa negatywnie wpływa na moje życie prywatne.
Proszę wybrać cyfrę wskazującą Pana poziom zaangażowania w wykonywaną pracę:Proszę wybrać cyfrę wskazującą Pani poziom zaangażowania w wykonywaną pracę:Proszę wybrać cyfrę wskazującą Pani/Pana poziom zacyfrę wskazującą Pani poziom zaangażowania w wykonywaną pracę:angażowania w wykonywaną pracę.