Badanie satysfakcji z wynagrodzenia - metody kwestionariuszowe. Część II