Wynagradzanie pracowników motywowanych wewnętrznie