Zalety i wady rozwiązań stosowanych w systemach wynagradzania - część II