Czynniki utrudniające pracę, czyli czy przełożeni przeszkadzają w wykonywaniu zawodowych obowiązków