Stres w pracy – przyczyny, konsekwencje i sposoby zarządzania stresem w organizacji