Badanie opinii pracowniczych – cenne źródło informacji czy zbędny wydatek?