Opinie podwładnych jako istotny aspekt oceny kadry zarządzającej