Jak sprawdzić, czy system wynagradzania odpowiada pracownikom?