Badanie satysfakcji z wynagrodzenia

Pomiar satysfakcji z wynagrodzenia oraz identyfikacja najbardziej
wartościowych składników płacy.

Celem badania jest pomiar zadowolenia pracowników z poziomu i struktury wynagrodzenia oraz identyfikacja najbardziej wartościowych składników płacy. Badanie satysfakcji z wynagrodzenia potrzebne jest firmom, które pragną poznać opinie swoich pracowników o systemie wynagradzania. Analiza taka jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy organizacja szuka źródeł optymalizowania kosztów wynagrodzeń. Można tego dokonać np. poprzez eliminację składników wynagrodzenia, które w odczuciu pracowników są najmniej wartościowe. Wyniki badania satysfakcji z wynagrodzenia pokazują kierunki doskonalenia systemu płac poprzez wskazanie elementów ocenianych pozytywnie i negatywnie. Zmiana systemu wynagradzania jest wówczas znacznie łatwiejsza, gdyż wiadomo jakich składników unikać, a na jakich się skoncentrować. Dodatkowo dopasowanie elementów systemu do oczekiwań pracowników zdecydowanie poprawia motywację do pracy. Opis narzędzia Kwestionariusz do oceny satysfakcji z wynagrodzenia składa się w sumie z 24 pytań, tworzących 7 skal: • satysfakcja z wysokości wynagrodzenia,

 • satysfakcja ze świadczeń dodatkowych,

 • satysfakcja z otrzymywanych podwyżek,

 • satysfakcja z systemu wynagradzania w firmie,

 • satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie,

 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście społecznym,

 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych.


Narzędzie cechuje się bardzo wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną). Współczynniki rzetelności Alfa Cronbacha poszczególnych skal kwestionariusza wynoszą od 0,62 dla skali satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie do 0,94 dla skali satysfakcja ze świadczeń dodatkowych. Rzetelność wyniku całkowitego także jest wysoka, Alfa Cronbacha = 0,96. Polską normalizację przeprowadzono na grupie 7 056 pracowników w wieku od 22 do 83 lat. Korzyści z badania • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego (więcej),

 • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w badaniach ogólnopolskich,

 • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz ze wskazanymi przez Państwa danymi metryczkowymi,

 • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.