Badanie występowania dyskryminacji w firmie

Diagnoza występowania zachowań
o charakterze dyskryminacji pracowników.