Badania o niestandardowej tematyce i badania jakościowe