HR oparty na faktach

Realizujemy rzetelne badania postaw i opinii pracowników.
Pomagamy poprawiać efektywność zarządzania personelem oraz stawać się jeszcze lepszym pracodawcą.

zapytaj o ofertę

Kreator badania HR

Nasz kreator pomoże wybrać odpowiedni dla Ciebie wariant badania i oszacuje jego koszt.

Wybierz temat badania:

people

Badanie satysfakcji z pracy

ocena zadowolenia z pracy i opinii o firmie

zobacz pełny opis badania
person_add

Badanie zaangażowania

ocena zaabsorbowania i oddania pracy

zobacz pełny opis badania

Wybierz sposób zbierania danych:

Aby przejść do tego etapu zacznij od opcji powyżej

laptop_mac

Badanie w całości online

każdy pracownik otrzyma ankietę na swój służbowy adres email

create

Badanie w całości lub częściowo
metodą papier - ołówek

nasi konsultanci osobiście przeprowadzą badanie w Państwa firmie

Wybierz model współpracy:

Aby przejść do tego etapu zacznij od opcji powyżej

mouse

Badanie samoobsługowe

Koszt
Czas
assignment

Badanie standardowe

Koszt
Czas
local_cafe

Minimum zaabsorbowania

Koszt
Czas
assessment

Wprowadzenie do analityki HR

Koszt
Czas

Badanie samoobsługowe

Wariant dedykowany małym i średnim firmom. Umożliwia szybką, samodzielną realizację badania online z wykorzystaniem gotowego narzędzia oraz błyskawiczny dostęp do raportu.

Korzystając ze Strefy Klienta zindywidualizujesz badanie (metryczka, badane wymiary, pytania dodatkowe, logo), roześlesz zaproszenia do pracowników, zbierzesz dane, a na koniec otrzymasz prosty i funkcjonalny raport z wynikami. Wszystko w najkorzystniejszej cenie.

Wybrane funkcjonalności:

 • - wskazówki i wzory komunikatów do samodzielnego przygotowania badania,
 • - możliwość konsultacji z Sedlak & Sedlak na etapie przygotowywania ankiety,
 • - automatyczna lub ręczna wysyłka zaproszeń i przypomnień na wskazane adresy email pracowników,
 • - dostęp online do bieżącej frekwencji,
 • - indywidualne ustalanie czasu trwania badania (1-3 tygodnie).

Badanie standardowe

Najpopularniejszy model współpracy - wszystko czego potrzebujesz, aby w standardowych okolicznościach zrealizować rzetelne badanie postaw w firmie. Przygotowanie narzędzia i zbieranie danych przebiega na zasadzie współpracy z Klientem. Sedlak & Sedlak analizuje zebrane dane i dostarcza gotowy, końcowy raport podsumowujący wyniki.

W ramach badania, m.in:

 • - przeprowadzamy telefoniczny wywiad na temat sytuacji i potrzeb informacyjnych firmy,
 • - wspólne z Klientem projektujemy kwestionariusz w zakresie wyboru badanych wymiarów, treści metryczki i pytań dodatkowych,
 • - wspieramy proces informacyjny wewnątrz firmy wskazówkami i wzorami komunikatów,
 • - przy organizacyjnej współpracy z Klientem realizujemy badanie online/papier- ołówek w firmie,
 • - prowadzimy infolinię ze wsparciem dla pracowników
 • - telefonicznie omawiamy uzyskane wyniki (z możliwością przygotowania dodatkowej, osobistej prezentacji w firmie Klienta).

Minimum zaabsorbowania, maksimum wiedzy

Model współpracy dedykowany firmom z małym zespołem HR/kadrowym lub bez osoby dedykowanej tym funkcjom. Zapewniamy pełną obsługę badania przez konsultantów Sedlak & Sedlak, ograniczającą czas i zaangażowanie Klienta do niezbędnego minimum (około 4 godzin przy badaniu online i około 8 godzin przy badaniu papier-ołówek).

W ramach badania, m.in:

 • - minimalizujemy formalności do prostego, uniwersalnego wzoru umowy i jednej faktury,
 • - ograniczamy konieczne ustalenia do rozmowy na temat potrzeb Klienta,
 • - przygotowujemy zindywidualizowane komunikaty do pracowników i kadry kierowniczej, np. dostarczamy do klienta gotowe plakaty informacyjne,
 • - przygotowujemy materiały niezbędne do wykonania badania papier-ołówek, w gestii Klienta pozostawiając jedynie udostępnienie pomieszczenia do badania i organizację grup pracowników,
 • - samodzielnie monitorujemy frekwencję online i dbamy o uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu ankiet, klient dostarcza jedynie listę adresów email,
 • - przygotowujemy prosty, niewymagający dodatkowych analiz raport i funkcjonalne zestawianie wyników w Excelu,
 • - opcjonalnie przygotowujemy i rozsyłamy do pracowników informację o wynikach.

Wprowadzenie do analityki HR i badania zaawansowane

Program dedykowany firmom po raz pierwszy realizującym badanie postaw pracowników oraz będącym w trudnej sytuacji personalnej. Kompleksowo pomagamy przygotować i zorganizować badanie w firmie. Czuwamy nad tym, aby Klient uzyskał jak najwięcej korzyści, a badanie przebiegło płynnie, w atmosferze zaufania i z możliwie wysoką frekwencją.

W ramach badania, m.in:

 • - opieka dedykowanego konsultanta Sedlak & Sedlak na każdym etapie badania,
 • - gruntowne omówienie sytuacji firmy i diagnoza rzeczywistych potrzeb informacyjnych,
 • - analiza ryzyk przy projekcie, uwzględnienie ich w planie projektu,
 • - doradztwo w wyborze zakresu badania i ewentualnego poszerzenia o dodatkowe wymiary i pytania,
 • - wspólne dopasowanie indywidualnych kryteriów i metod analizy danych,
 • - ewentualne zindywidualizowane metody zbierania danych i rozwiązania techniczne,
 • - wsparcie merytoryczne przy planowaniu i prowadzeniu komunikacji z pracownikami,
 • - wspólna analiza wyników i wypracowywanie rekomendacji naprawczo-rozwojowych,
 • - ewentualne doradztwo przy modyfikacji strategii personalnej na podstawie uzyskanych wyników,
 • - pomoc przy formułowaniu informacji o wynikach dla pracowników,
 • - 12 miesięczne wsparcie w interpretacji wyników i zbiór artykułów dotyczących badanej tematyki.

Wybierz rodzaj raportu:

Aby przejść do tego etapu zacznij od opcji powyżej

zakres badania
przekroje metryczkowe
(np. dział/staż/poziom stanowiska)
pytania własne Klienta
pytania otwarte + ilościowa analiza wypowiedzi pracowników
wyniki badania i poziom frekwencji zaprezentowane wedle ustalonych przekrojów metryczkowych
opis najważniejszych wyników oraz mocnych i słabych stron firmy (Executive Summary)
opis i interpretacja wyników każdego z badanych wymiarów
rekomendacje naprawczo-rozwojowe
benchmark uwzględniony w raporcie
wyniki badania
osobista prezentacja wyników

Podaj liczbę uczestników

people
Raport automatyczny
do 2
do 3
check
ogólnopolski 2020
ogólnopolski
dostępne natychmiast
aktywuj opcję opcja aktywna
skontaktuj się z nami uzyskaj ofertę
Raport standardowy
do 3
do 4
1
checkna życzenie
check
check
ogólnopolski 2020
+ branżowy lub regionalny
ogólnopolski
do 2 tygodni po badaniu
aktywuj opcję opcja aktywna
aktywuj opcję opcja aktywna

...

PLN + VAT

aby poznać ofertę,
sprecyzuj opcje badania
korzystając z powyższego kreatora

skontaktuj się z nami uzyskaj ofertę
Raport rozszerzony
do 4
do 8
2
checkna życzenie
check
check
check
check
ogólnopolski 2020
+ branżowy lub regionalny
ogólnopolski
do 3 tygodni po badaniu
aktywuj opcję opcja aktywna
aktywuj opcję opcja aktywna
skontaktuj się z nami uzyskaj ofertę

Zakres badań obejmuje m.in.:

Proponowane narzędzia posiadają zweryfikowane właściwości pomiarowe oraz aktualne normy porównawcze

Warianty realizacji badań

Badania realizujemy metodą elektroniczną, poprzez adresy email pracowników oraz tradycyjną, papier-ołówek.

Proponujemy też różne formy współpracy: od samodzielnego przeprowadzenia przez Państwa standardowego badania online, do ściśle dedykowanych rozwiązań z zaawansowanymi raportami wyników i rekomendacjami działań naprawczo-rozwojowych.

Aby poznać pełną ofertę, zapraszamy na stronę badaniaHR.pl w wersji na urządzenia stacjonarne.

Kreator badania HR

Nasz kreator pomoże wybrać odpowiedni dla Ciebie wariant badania i oszacuje jego koszt.

Aby skorzystać z kreatora otwórz tę stronę na komputerze lub tablecie

currenda

„... Wykonawca badania wykazał się profesjonalizmem i świetnym przygotowaniem. Naszym pracownikom zapewniono komfort i pełną anonimowość...”

lajkonik

„...badania i raport zrealizowano na bardzo wysokim poziomie. Porównania do rynku i rekomendacje były dla nas przydatne w dalszej pracy...”

lewiatan

„...projekt został przeprowadzony ekspercko, z dostosowaniem zastosowanych rozwiązań do specyfiki organizacji i odpowiadając na jej zdefiniowane potrzeby...”

enova

„...raport z badania przedstawił wyniki badania w sposób wyczerpujący, wraz z branżowym benchmarkiem oraz rekomendacjami praktycznych rozwiązań...”

stada

„...wykonawca położył odpowiedni nacisk na komunikację z pracownikami, minimalizując niepokój jaki mogłoby powodować badanie. Raport z wynikami mieliśmy okazję szczegółowo omówić z wykonawcą...”

tarczynski

„...badanie zostało wykonane profesjonalnie. Faza przygotowań uwzględniła zarówno analizę naszych potrzeb, jak również komunikację z pracownikami...”

bowa

„...badanie przeprowadzono w przyjaznej atmosferze. Prowadzący osobiście ankietowali pracowników, dostosowując się do harmonogramu pracy trzyzmianowej. Bogaty raport wskazał obszary, nad którymi powinniśmy się skupić...”

minova

„...wnioski z badania pomogły wprowadzić zmiany, które przyczyniły się do poprawy satysfakcji naszych pracowników. Rekomendujemy Sedlak & Sedlak wszystkim, którzy oczekują profesjonalnego podejścia oraz wymiernego wsparcia w działaniach biznesowych...”

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 12 625 59 12lubwypełnij formularz