Korzyści z badania postaw i opinii

 • Wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji

  Celem badań postaw i opinii pracowników jest zdobycie odpowiedzi na ważne dla organizacji pytania, wsparcia w racjonalnym zarządzaniu oraz uzupełnienie wiedzy i doświadczeń pionu HR.
 • Identyfikacja czynników obniżających motywację

  Monitorowanie nastrojów pomaga zapobiegać spadkowi wydajności i opuszczaniu firmy przez cennych pracowników, precyzyjne rozpoznanie demotywatorów pozwala je skuteczniej zwalczać.
 • Budowanie wizerunku przyjaznego pracodawcy

  Prowadzenie dialogu z personelem to kluczowy element budowania zaangażowania w pracę, wzmacniania więzi pracowników z firmą, a także stanowi trzon efektywnego employer brandingu.
 • Wykrywanie patologicznych zjawisk

  Anonimowe badania pozwalają na wczesne rozpoznawania stresogennych elementów środowiska pracy oraz niepożądanych zjawisk społecznych, takich jak dyskryminacja czy mobbing.
 • Porównanie sytuacji w firmie do rynku

  Badania z naszą platformą pozwalają określić pozycję firmy względem innych organizacji, co pozwala lepiej zinterpretować i zrozumieć uzyskane dane.
 • Możliwość anonimowego zgłoszenia problemów

  Pracownicy często chcą się podzielić odczuciami lub informacjami, których ujawnienie postrzegane jest jako zagrażające. Anonimowe badania pozwalają zrobić to bezpiecznie.
 • Szansa wpłynięcia na warunki pracy

  Respondenci nie tylko wskazują, co w firmie i sposobie organizacji pracy należy poprawić, rozwinąć lub zlikwidować, ale często podsuwają trafne rozwiązania i propozycje innowacji.
 • Wzmocnienie satysfakcji i więzi z firmą

  Udział w badaniu sprawia, że pracownicy czują się potrzebni firmie. Wiedzą, że mają wpływ na przyszłość firmy, dzięki czemu angażują się w jej rozwój i budowanie dobrego wizerunku.
currenda

„... Wykonawca badania wykazał się profesjonalizmem i świetnym przygotowaniem. Naszym pracownikom zapewniono komfort i pełną anonimowość...”

lajkonik

„...badania i raport zrealizowano na bardzo wysokim poziomie. Porównania do rynku i rekomendacje były dla nas przydatne w dalszej pracy...”

lewiatan

„...projekt został przeprowadzony ekspercko, z dostosowaniem zastosowanych rozwiązań do specyfiki organizacji i odpowiadając na jej zdefiniowane potrzeby...”

enova

„...raport z badania przedstawił wyniki badania w sposób wyczerpujący, wraz z branżowym benchmarkiem oraz rekomendacjami praktycznych rozwiązań...”

stada

„...wykonawca położył odpowiedni nacisk na komunikację z pracownikami, minimalizując niepokój jaki mogłoby powodować badanie. Raport z wynikami mieliśmy okazję szczegółowo omówić z wykonawcą...”

tarczynski

„...badanie zostało wykonane profesjonalnie. Faza przygotowań uwzględniła zarówno analizę naszych potrzeb, jak również komunikację z pracownikami...”

bowa

„...badanie przeprowadzono w przyjaznej atmosferze. Prowadzący osobiście ankietowali pracowników, dostosowując się do harmonogramu pracy trzyzmianowej. Bogaty raport wskazał obszary, nad którymi powinniśmy się skupić...”

minova

„...wnioski z badania pomogły wprowadzić zmiany, które przyczyniły się do poprawy satysfakcji naszych pracowników. Rekomendujemy Sedlak & Sedlak wszystkim, którzy oczekują profesjonalnego podejścia oraz wymiernego wsparcia w działaniach biznesowych...”

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 12 625 59 12lubwypełnij formularz