Korzyści z badania postaw i opinii

 • Wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji

  Celem badań postaw i opinii pracowników jest zdobycie odpowiedzi na ważne dla organizacji pytania, wsparcia w racjonalnym zarządzaniu oraz uzupełnienie wiedzy i doświadczeń pionu HR.
 • Identyfikacja czynników obniżających motywację

  Monitorowanie nastrojów pomaga zapobiegać spadkowi wydajności i opuszczaniu firmy przez cennych pracowników, precyzyjne rozpoznanie demotywatorów pozwala je skuteczniej zwalczać.
 • Budowanie wizerunku przyjaznego pracodawcy

  Prowadzenie dialogu z personelem to kluczowy element budowania zaangażowania w pracę, wzmacniania więzi pracowników z firmą, a także stanowi trzon efektywnego employer brandingu.
 • Wykrywanie patologicznych zjawisk

  Anonimowe badania pozwalają na wczesne rozpoznawania stresogennych elementów środowiska pracy oraz niepożądanych zjawisk społecznych, takich jak dyskryminacja czy mobbing.
 • Porównanie sytuacji w firmie do rynku

  Badania z naszą platformą pozwalają określić pozycję firmy względem innych organizacji, co pozwala lepiej zinterpretować i zrozumieć uzyskane dane.
 • Możliwość anonimowego zgłoszenia problemów

  Pracownicy często chcą się podzielić odczuciami lub informacjami, których ujawnienie postrzegane jest jako zagrażające. Anonimowe badania pozwalają zrobić to bezpiecznie.
 • Szansa wpłynięcia na warunki pracy

  Respondenci nie tylko wskazują, co w firmie i sposobie organizacji pracy należy poprawić, rozwinąć lub zlikwidować, ale często podsuwają trafne rozwiązania i propozycje innowacji.
 • Wzmocnienie satysfakcji i więzi z firmą

  Udział w badaniu sprawia, że pracownicy czują się potrzebni firmie. Wiedzą, że mają wpływ na przyszłość firmy, dzięki czemu angażują się w jej rozwój i budowanie dobrego wizerunku.
millennium

„Narzędzie badawcze zostało przygotowane w oparciu o standaryzowany kwestionariusz wykonawcy, a jednocześnie rozszerzone o dedykowane kwestie oraz dostosowane do specyfiki aktualnych potrzeb firmy. Raport z badania otrzymaliśmy w oczekiwanej, zindywidualizowanej formie.”

bnpparibas

„Badania obejmowały grupy ok. 10 000 pracowników. Prowadzone były w języku polskim i angielskim. Raportowanie wyników zostało dostosowane do potrzeb zarówno Zarządu, jak i menadżerów różnych szczebli i w sposób praktyczny pozwoliło całej organizacji korzystać z wyników.”

swps

„Wszystkie obowiązki zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. Firma Sedlak & Sedlak wykazała się ogromnym profesjonalizmem oraz doświadczeniem. Odpowiedziała na potrzeby Uczelni oraz wykazała się dopasowaniem do potrzeb i oczekiwań Uniwersytetu oraz jego pracowników.”

tarczynski

„...badanie zostało wykonane profesjonalnie. Faza przygotowań uwzględniła zarówno analizę naszych potrzeb, jak również komunikację z pracownikami...”

lajkonik

„...badania i raport zrealizowano na bardzo wysokim poziomie. Porównania do rynku i rekomendacje były dla nas przydatne w dalszej pracy...”

lewiatan

„...projekt został przeprowadzony ekspercko, z dostosowaniem zastosowanych rozwiązań do specyfiki organizacji i odpowiadając na jej zdefiniowane potrzeby...”

currenda

„... Wykonawca badania wykazał się profesjonalizmem i świetnym przygotowaniem. Naszym pracownikom zapewniono komfort i pełną anonimowość...”

enova

„...raport z badania przedstawił wyniki badania w sposób wyczerpujący, wraz z branżowym benchmarkiem oraz rekomendacjami praktycznych rozwiązań...”

stada

„...wykonawca położył odpowiedni nacisk na komunikację z pracownikami, minimalizując niepokój jaki mogłoby powodować badanie. Raport z wynikami mieliśmy okazję szczegółowo omówić z wykonawcą...”

bowa

„...badanie przeprowadzono w przyjaznej atmosferze. Prowadzący osobiście ankietowali pracowników, dostosowując się do harmonogramu pracy trzyzmianowej. Bogaty raport wskazał obszary, nad którymi powinniśmy się skupić...”

minova

„...wnioski z badania pomogły wprowadzić zmiany, które przyczyniły się do poprawy satysfakcji naszych pracowników. Rekomendujemy Sedlak & Sedlak wszystkim, którzy oczekują profesjonalnego podejścia oraz wymiernego wsparcia w działaniach biznesowych...”

bcc

„Firma Sedlak & Sedlak wykonała dla nas łącznie 28 badań opinii dot. rynku pracy. Zostały wykonane z należytą starannością, a rekomendacje Sedlak & Sedlak dot. metodyki i procedury badawczej pozwalały nam na optymalne wykorzystanie budżetu w stosunku do celów badawczych.”

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 12 625 59 12lubwypełnij formularz