Nasze badania
Badania ukierunkowane tematycznie
people

Badanie satysfakcji z pracy

szeroka diagnoza zadowolenia z pracy i opinii pracowników na temat m.in. wynagrodzenia, relacji z przełożonymi i współpracownikami, komunikacji, organizacji oraz warunków pracy pełny opis badania

person_add

Badanie zaangażowania w pracę

ocena stopnia zainteresowania pracą, poczucia odpowiedzialności za efekty pracy, oddania obowiązkom i poziomu więzi organizacyjnej pełny opis badania

account_balance_wallet

Badanie satysfakcji z wynagrodzenia

pomiar kluczowych aspektów satysfakcji z wynagrodzenia, poczucia sprawiedliwości systemu wynagrodzeń oraz identyfikacja najbardziej wartościowych składników płacy pełny opis badania

accessibility

Badanie równowagi praca - życie prywatne

ocena poziomu zadowolenia pracowników z równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz opinii na temat polityki firmy w tym zakresie pełny opis badania

work

Badanie efektywności menadżerskiej

ocena cech i umiejętności oraz skuteczności zawodowej członków kadry kierowniczej, wykazywanych w codziennej pracy i współpracy z podwładnymi pełny opis badania

healing

Ocena poziomu stresu zawodowego

ocena czynników stresujących, negatywnie wpływających na komfort pracy, jak występowanie konfliktów, organizacja pracy, poczucie kontroli czy fizyczne warunki pracy pełny opis badania

gavel

Badanie występowania mobbingu

diagnoza występowania w firmie wszelkiego rodzaju zachowań o charakterze mobbingu pełny opis badania

block

Badanie występowania dyskryminacji

diagnoza występowania w firmie praktyk mogących być uznanymi za dyskryminacyjne pełny opis badania

Badania specjalne i szyte na miarę
directions_run

Badanie zagrożenia rotacją

rozszerzone Badanie satysfakcji z pracy, pomagające wykryć grupy zagrożone wzmożoną rotacją i zdiagnozować potencjalne powody odejść pracowników pełny opis badania

chat

Badanie satysfakcji z pracy + ocena zaangażowania pracowników

badanie łączące diagnozę zadowolenia z pracy z pomiarem poziomu zaangażowania pracowników. Pozwala m.in. zdiagnozować obniżoną motywację wśród poszczególnych grup pracowniczych i wskazać tego powody pełny opis badania

format_list_bulleted dvr

Własne badanie

możliwość przeniesienia własnych, dotychczasowych badań opinii pracowników na platformę realizującą badania metodą online pełny opis usługi

add

Badanie dedykowane

opracowanie na indywidualne zamówienie Klienta ilościowego lub jakościowego badania o niestandardowej tematyce oraz możliwość dowolnego skonstruowania badania z 40 dostępnych skal badawczych pełny opis usługi

Usługi zaawansowane
add_alert

System Alarmowy

pozwól pracownikom informować Cię o szczególnie ważnych problemach i potrzebach kiedy tylko się pojawiają pełny opis usługi

all_inclusive

Monitoring postaw pracowników

ciągłe lub cykliczne badanie opinii i nastrojów zatrudnionych przy zastosowaniu mini narzędzi dedykowanych kluczowym potrzebom informacyjnym firmy pełny opis usługi