Badanie zaangażowania w pracę

Ocena stopnia zaangażowania pracowników w pracę.

Badania dowodzą, iż zaangażowani pracownicy przynoszą swoim firmom większe zyski, a wykonywana przez nich praca jest bardziej efektywna. Co więcej, utożsamiają się z wartościami i celami firmy oraz dbają o dobre imię organizacji, w której pracują. Swoją pracę wykonują z zapałem i sprawia im ona satysfakcję. Zaangażowani pracownicy są skoncentrowani, pełni energii i zadowoleni z zadań, które wykonują.

Monitorowanie poziomu zaangażowania ułatwia prowadzenie zbilansowanej polityki personalnej. Wiedza o strukturze zaangażowania wśród pracowników firmy jest niezbędna do podejmowania działań ukierunkowanych na jego zwiększanie i utrzymywanie na wysokim poziomie.

Kwestionariusz badania zaangażowania w pracę pozwala na rzetelną ocenę stopnia zaangażowania pracowników. Dostarcza również cennych informacji na temat elementów składowych zaangażowania.

Opis narzędzia

Kwestionariusz składa się z 40 pytań pozwalających mierzyć globalne zaangażowanie w pracę oraz jego 10 wymiarów:

 • więź z firmą,
 • identyfikacja z firmą,
 • poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • gotowość do poświęceń,
 • zainteresowanie pracą,
 • zaabsorbowanie pracą,
 • poczucie skuteczności zawodowej,
 • nastawienie na rozwój firmy,
 • duma z pracy w firmie,
 • nastawienie na efekty.

Narzędzie cechuje się bardzo wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną), współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha dla wyniku całkowitego jest bardzo wysoki i wynosi 0,95. Rzetelność poszczególnych skal również jest wysoka i wynosi od 0,88 dla zainteresowania pracą do 0,70 dla gotowości do poświęceń.

Normalizację narzędzia w warunkach polskich przeprowadzono na próbie 1 734 pracowników w wieku od 20 do 67 lat.

Korzyści z badania

Korzystając z proponowanego przez nas badania zaangażowania w pracę zyskują Państwo:
 • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego (więcej),
 • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w badaniach ogólnopolskich,
 • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz ze wskazanymi przez Państwa danymi metryczkowymi,
 • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.