Etapy badania

1

Wybór tematyki badania

Aby badanie dobrze spełniło swój główny cel - wspierało proces zarządzania firmą - należy określić zakres potrzebnych Państwu informacji oraz dobrać odpowiednie narzędzia badawcze. Pomogą w tym Państwu nasi konsultanci.

Gdy badanie realizowane jest po raz pierwszy lub jego wyniki mają służyć cyklicznej diagnozie ogólnej sytuacji, zwykle najlepszym wyborem jest badanie satysfakcji z pracy.

Dla firm poszukujących wiedzy w konkretnym zakresie przygotowaliśmy wachlarz narzędzi ukierunkowanych tematycznie.

Klienci, których potrzeby wykraczają poza standardowe narzędzia mogą skorzystać z modułu badań zindywidualizowanych. Opcja ta pozwala zaprojektować własne badanie z dostępnych modułów tematycznych.

2

Ustalanie metryczki i pytań dodatkowych

Dla każdego z realizowanych badań opracowujemy indywidualną metryczkę. Jest ona dostosowana do struktury Państwa organizacji. Dzięki temu dane prezentowane są w rozbiciu na najistotniejsze w danym przypadku kategorie, np. dział, region, staż pracy, poziom zatrudnienia czy rodzaj umowy.

Niezależnie od wybranej tematyki badania, opracujemy z Państwem również dodatkowe pytania dotyczące ważnych dla Państwa spraw. Kiedy będą Państwo przekonani, że ankieta spełnia Państwa oczekiwania, przystąpimy do badania.

3

Wybór metody zbierania danych

Dysponujemy elastycznymi metodami zbierania danych. Rekomendujemy i najczęściej korzystamy z ankiety elektronicznej, do której zapraszamy pracowników za pośrednictwem adresów e-mail. Jest to metoda zapewniająca respondentom komfort i anonimowość, a Klientowi łatwiejszą organizację badania i niższe koszty. W firmach, w których badanie przez Internet wszystkich pracowników nie jest możliwe, korzystamy np. z tradycyjnej metody papier-ołówek i zaplombowanych urn.

4

Komunikacja z pracownikami

Przed rozpoczęciem badania pomożemy Państwu w przeprowadzeniu wśród pracowników akcji informującej o badaniu i motywującej do wzięcia w nim udziału. Przyszli respondenci powinni dobrze znać cele projektu, wiedzieć kiedy i w jaki sposób zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza oraz mieć poczucie anonimowości. Plan komunikacji dostosowujemy do specyfiki badanej organizacji.

5

Proces zbierania danych

Zbieranie danych przy wykorzystaniu metody on-line trwa zwykle 1-2 tygodnie. Osoby uczestniczące w badaniu otrzymają na adresy email zaproszenie do badania z linkiem do ankiety. Każdy kod można wykorzystać tylko raz. Do osób, które nie wypełniły ankiety wyślemy co najmniej dwa przypomnienia.

W przypadku jakichkolwiek trudności, każdemu uczestnikowi badania zapewniamy możliwość skorzystania z pomocy naszych konsultantów poprzez infolinię oraz kontakt emailowy.

Frekwencja w naszych badaniach wynosi zwykle 70-90%.

6

Analiza danych i przygotowanie raportu

Gdy badanie realizowane jest w całości metodą on-line, jego podstawowe wyniki dostępne są już w dniu zakończenia zbierania danych. Pełną wersję raportu wysyłamy zwykle w ciągu 14 dni.

W trakcie zbierania danych mają Państwo możliwość wglądu do cząstkowych wyników i danych o frekwencji poprzez konto w Strefie Klienta. Aby uzyskać dostęp do konta demonstracyjnego, które prezentuje wygląd przykładowych raportów - zapraszamy do kontaktu!

7

Wdrażanie zmian

Wdrażanie zmian powinno być najważniejszym etapem badania. Aby zostało ono właściwie zaplanowane, pomożemy Państwu zinterpretować dane i wyciągnąć z nich wnioski. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pomożemy przygotować rekomendacje działań naprawczych. Ponadto, oferujemy Państwu wsparcie telefoniczne przez okres 12 miesięcy od zakończenia badania.

Firmy powtarzające badania cyklicznie otrzymują 10% rabatu, a dodatkowo otrzymują specjalny raport zawierający porównanie wyników z przeszłości z danymi aktualnymi.

wyślij pytanie

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 12 625 59 12lubwypełnij formularz