Nasze zasady POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – pewność, że Państwa badanie jest w dobrych rękach

Opracowany przez nas system prowadzenia badań gwarantuje bezpieczeństwo danych Państwa firmy, a uczestnikom badania poufność oraz pewność, że ich odpowiedzi nie zostaną zidentyfikowane. Wyniki ankiet są depersonalizowane i bezpiecznie przechowywane w systemie firmy Sedlak & Sedlak.

2. ELASTYCZNOŚĆ – bo każda firma jest inna

Udostępniamy narzędzia badawcze o szerokiej tematyce - zlecając badanie sami wybierają Państwo które informacje są najważniejsze. Wyniki badań analizujemy pod kątem istotnych zmiennych jak dział, staż pracy czy szczebel zatrudnienia. Standardowe ankiety uzupełniamy o pytania wynikające ze specyfiki i aktualnej sytuacji Państwa firmy. W razie potrzeby, poszerzamy badania o metody jakościowe, wykonujemy dodatkowe analizy oraz opracowujemy rekomendacje. Każdorazowo dobieramy metody zbierania danych i komunikacji z pracownikami do kultury i warunków organizacji.

3. SZYBKOŚĆ – bo szanujemy Państwa czas

Zadbaliśmy o  to, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na przygotowanie badania i opracowanie wyników, dlatego formalności zredukowaliśmy do minimum. Przy dobrze zaplanowanej komunikacji z pracownikami, badanie możemy przeprowadzić nawet w ciągu 24 godzin. W momencie zakończenia zbierania ankiet uzyskują Państwo przejrzystą, podstawową wersję raportu. Ponadto wystarczy tylko raz zarejestrować firmę w serwisie, a wszelkie formalności przebiegną automatycznie.

4. UŻYTECZNA STREFA KLIENTA – stałe wsparcie

Korzystając ze Strefy Klienta mogą Państwo łatwo zarządzać swoimi badaniami. Wiemy, że każdy profesjonalista lubi mieć stałą kontrolę nad realizowanymi przez siebie zadaniami - zadbaliśmy, aby w trakcie całego badania mieli Państwo dostęp do cząstkowych wyników oraz aktualnej frekwencji. Wyniki każdego ze zrealizowanych badań są przechowywane i stale dostępne w panelu użytkownika. Przy każdym zleceniu zapewniamy również merytoryczne wsparcie, zaczynając od przygotowania badania, a kończąc na wdrażaniu zmian.

5. WYSOKIE STANDARDY – bo nie potrafimy inaczej

Oferujemy rzetelne, wystandaryzowane oraz opatrzone ogólnopolskimi normami kwestionariusze. Każde z nich zostało opracowane we współpracy z praktykami HR oraz środowiskiem akademickim, a także pozytywnie zweryfikowane pod względem trafności oraz rzetelności. Nasze ankiety odnoszą się do warunków jakie panują na naszym rynku pracy. Aby ułatwić Państwu interpretację otrzymanych wyników, na temat każdego z badanych obszarów zgromadziliśmy obszerną literaturę. Zapraszamy do skorzystania z naszej biblioteki.