Nasze zasady

security

Poufność i bezpieczeństwo – pewność, że Państwa badanie jest w dobrych rękach

Opracowany przez nas system prowadzenia badań gwarantuje bezpieczeństwo danych Państwa firmy, a uczestnikom badania poufność oraz pewność, że ich odpowiedzi nie zostaną zidentyfikowane. Wyniki ankiet są depersonalizowane i bezpiecznie przechowywane w systemie firmy Sedlak & Sedlak.

share

Elastyczność – bo każda firma jest inna

Udostępniamy narzędzia badawcze o szerokiej tematyce - zlecając badanie sami wybierają Państwo które informacje są najważniejsze. Wyniki badań analizujemy pod kątem istotnych zmiennych jak dział, staż pracy czy szczebel zatrudnienia. Standardowe ankiety uzupełniamy o pytania wynikające ze specyfiki i aktualnej sytuacji Państwa firmy. W razie potrzeby, poszerzamy badania o metody jakościowe, wykonujemy dodatkowe analizy oraz opracowujemy rekomendacje. Każdorazowo dobieramy metody zbierania danych i komunikacji z pracownikami do kultury i warunków organizacji.

trending_flat

Szybkość – bo szanujemy Państwa czas

Zadbaliśmy o to, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na przygotowanie badania i opracowanie wyników, dlatego formalności zredukowaliśmy do minimum. Przy dobrze zaplanowanej komunikacji z pracownikami, badanie możemy przeprowadzić nawet w ciągu 24 godzin. W momencie zakończenia zbierania ankiet uzyskują Państwo przejrzystą, podstawową wersję raportu. Ponadto wystarczy tylko raz zarejestrować firmę w serwisie, a wszelkie formalności przebiegną automatycznie.

person

Użyteczna strefa klienta – stałe wsparcie

Korzystając ze Strefy Klienta mogą Państwo łatwo zarządzać swoimi badaniami. Wiemy, że każdy profesjonalista lubi mieć stałą kontrolę nad realizowanymi przez siebie zadaniami - zadbaliśmy, aby w trakcie całego badania mieli Państwo dostęp do cząstkowych wyników oraz aktualnej frekwencji. Wyniki każdego ze zrealizowanych badań są przechowywane i stale dostępne w panelu użytkownika. Przy każdym zleceniu zapewniamy również merytoryczne wsparcie, zaczynając od przygotowania badania, a kończąc na wdrażaniu zmian.

card_membership

Wysokie standardy – bo nie potrafimy inaczej

Oferujemy rzetelne, wystandaryzowane oraz opatrzone ogólnopolskimi normami kwestionariusze. Każde z nich zostało opracowane we współpracy z praktykami HR oraz środowiskiem akademickim, a także pozytywnie zweryfikowane pod względem trafności oraz rzetelności. Nasze ankiety odnoszą się do warunków jakie panują na naszym rynku pracy. Aby ułatwić Państwu interpretację otrzymanych wyników, na temat każdego z badanych obszarów zgromadziliśmy obszerną literaturę. Zapraszamy do skorzystania z naszej biblioteki.

masz pytanie? regulamin
millennium

„Narzędzie badawcze zostało przygotowane w oparciu o standaryzowany kwestionariusz wykonawcy, a jednocześnie rozszerzone o dedykowane kwestie oraz dostosowane do specyfiki aktualnych potrzeb firmy. Raport z badania otrzymaliśmy w oczekiwanej, zindywidualizowanej formie.”

bnpparibas

„Badania obejmowały grupy ok. 10 000 pracowników. Prowadzone były w języku polskim i angielskim. Raportowanie wyników zostało dostosowane do potrzeb zarówno Zarządu, jak i menadżerów różnych szczebli i w sposób praktyczny pozwoliło całej organizacji korzystać z wyników.”

swps

„Wszystkie obowiązki zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. Firma Sedlak & Sedlak wykazała się ogromnym profesjonalizmem oraz doświadczeniem. Odpowiedziała na potrzeby Uczelni oraz wykazała się dopasowaniem do potrzeb i oczekiwań Uniwersytetu oraz jego pracowników.”

tarczynski

„...badanie zostało wykonane profesjonalnie. Faza przygotowań uwzględniła zarówno analizę naszych potrzeb, jak również komunikację z pracownikami...”

lajkonik

„...badania i raport zrealizowano na bardzo wysokim poziomie. Porównania do rynku i rekomendacje były dla nas przydatne w dalszej pracy...”

lewiatan

„...projekt został przeprowadzony ekspercko, z dostosowaniem zastosowanych rozwiązań do specyfiki organizacji i odpowiadając na jej zdefiniowane potrzeby...”

currenda

„... Wykonawca badania wykazał się profesjonalizmem i świetnym przygotowaniem. Naszym pracownikom zapewniono komfort i pełną anonimowość...”

enova

„...raport z badania przedstawił wyniki badania w sposób wyczerpujący, wraz z branżowym benchmarkiem oraz rekomendacjami praktycznych rozwiązań...”

stada

„...wykonawca położył odpowiedni nacisk na komunikację z pracownikami, minimalizując niepokój jaki mogłoby powodować badanie. Raport z wynikami mieliśmy okazję szczegółowo omówić z wykonawcą...”

bowa

„...badanie przeprowadzono w przyjaznej atmosferze. Prowadzący osobiście ankietowali pracowników, dostosowując się do harmonogramu pracy trzyzmianowej. Bogaty raport wskazał obszary, nad którymi powinniśmy się skupić...”

minova

„...wnioski z badania pomogły wprowadzić zmiany, które przyczyniły się do poprawy satysfakcji naszych pracowników. Rekomendujemy Sedlak & Sedlak wszystkim, którzy oczekują profesjonalnego podejścia oraz wymiernego wsparcia w działaniach biznesowych...”

bcc

„Firma Sedlak & Sedlak wykonała dla nas łącznie 28 badań opinii dot. rynku pracy. Zostały wykonane z należytą starannością, a rekomendacje Sedlak & Sedlak dot. metodyki i procedury badawczej pozwalały nam na optymalne wykorzystanie budżetu w stosunku do celów badawczych.”

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń 12 625 59 12lubwypełnij formularz