Badanie satysfakcji z pracy

Diagnoza opinii, nastrojów pracowniczych
oraz poziomu zadowolenia z pracy.

Każde przedsiębiorstwo co najmniej raz na kilka lat powinno zapoznać się z opiniami pracowników na temat pracodawcy, warunków zatrudnienia oraz wykonywanych zadań. Dzięki temu kierownictwo otrzymuje aktualne informacje między innymi o tym, jak pracownicy oceniają atmosferę w pracy, co sądzą o efektywności swoich przełożonych, czy są zadowoleni z systemu wynagradzania i świadczeń dodatkowych.

Monitorowanie tego, co się dzieje w przedsiębiorstwie jest najlepszym środkiem zapobiegania niepożądanym zjawiskom, takim jak spadek wydajności pracy czy odchodzenie z firmy cennych specjalistów. Pełnych i obiektywnych danych na temat postaw zatrudnionych dostarczyć mogą jedynie profesjonalne badania, pozwalające zidentyfikować obszary działania firmy, które wymagają poprawy. Efektem badania są konkretne wskazówki rozwojowe i pomysły na poprawienie komfortu oraz usprawnienie organizacji pracy. Wewnętrzne i zewnętrze benchmarki w istotny sposób pomagają ponadto ustalać priorytety dla planowanych działań w zakresie zarządzania personelem.


Opis narzędzia

Kwestionariusz badania satysfakcji z pracy składa się z 65 pytań, tworzących 12 wymiarów:

 • satysfakcja z wynagrodzenia,
 • relacje z przełożonymi,
 • relacje ze współpracownikami,
 • autonomia w pracy,
 • organizacja i warunki pracy,
 • więź z firmą,
 • wizerunek firmy na rynku konsumenckim,
 • wizerunek firmy jako pracodawcy,
 • rozwój zawodowy,
 • komunikacja w firmie,
 • zarządzanie firmą,
 • dopasowanie pracownika do pracy.

Ponadto umożliwia on wyliczenie dwóch indeksów:

 • atmosfery/klimatu organizacyjnego,
 • poczucia docenienia w pracy.
Wszystkie skale kwestionariusza cechują się wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną), każda z nich uzyskała współczynnik Alfa Cronbacha wyższy niż 0,75. Dowolne skale można w badaniu pominąć dla dostosowania narzędzia do konkretnych potrzeb informacyjnych.

Raport z badania przedstawia wyniki firmy w porównaniu do norm rynkowych. Ogólnopolskie i branżowe normy porównawcze dla kwestionariusza są systematycznie aktualizowane. Obecne benchmarki opracowano na podstawie badania próby 10 939 osób w wieku od 19 do 67 lat. Samodzielne przeprowadzenie porównań pod kątem większej liczby kryteriów umożliwia łatwa w obsłudze aplikacja Benchmarki dla Twojej firmy. Jej demonstracyjną wersję można pobrać
w tym miejscu.

Dołączenie do standardowego badania satysfakcji dodatkowego modułu umożliwia przeprowadzenie analizy zagrożenia odejściem pracowników firmy. Pozwala ona prognozować przyszły poziom rotacji wśród poszczególnych grup pracowników.

Kliknij tu, by dowiedzieć się więcej o naszym kwestionariuszu.Korzyści z badania

Korzystając z proponowanego przez nas badania satysfakcji z pracy, zyskują Państwo:

 • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków HR oraz naukowców
  z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w badaniach ogólnopolskich,
 • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz z przekrojami metryczkowymi,
 • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.