Badanie efektywności menadżerskiej

Ocena cech, umiejętności oraz skuteczności kadry kierowniczej<br> przez pracowników.

Celem badania jest dokonanie oceny kadry kierowniczej firmy pod względem kompetencji kluczowych dla sprawnego zarządzania. Badanie opiera się na spostrzeżeniach pracowników, dotyczących sposobów i efektywności wykonywania zadań przez ich bezpośrednich przełożonych. To właśnie podwładni najczęściej współpracują ze swoimi przełożonymi, wspólnie z nimi realizują zadania i za nie odpowiadają, dlatego ich opinie w tym zakresie są szczególnie ważne i wiarygodne. Badanie pozwala spojrzeć na kompetencje menadżerów z perspektywy ich funkcjonowania w codziennej praktyce, ale również posiadania istotnych cech i umiejętności interpersonalnych. Kompetencje tego typu trudno zweryfikować trafniej, niż korzystając z bezpośrednich doświadczeń współpracowników.

Zakres merytoryczny narzędzia uwzględnia podstawowe, wyodrębnione w literaturze przedmiotu funkcje zarządzania oraz cechy i umiejętności charakterystyczne dla sprawnego menadżera. Realizowana ocena obejmuje przy tym zarówno kompetencje „twarde” - podstawowe dla pracy kierowniczej, jak i zdolności „miękkie”, związane z prowadzeniem i motywowaniem zespołu.

Pozyskana w badaniu wiedza stanowi cenną składową ocen pracowniczych kadry zarządzającej. Przydatna jest także przy planowaniu szkoleń zawodowych, określaniu zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych pracowników, jak i wprowadzaniu usprawnień w organizacji zarządzania firmą.


Opis narzędzia

Kwestionariusz zawiera 51 pozycji testowych. Tworzą one skalę ogólną, obrazującą globalną ocenę kompetencji kadry menadżerskiej. Ponadto, składają się one na 5 skal szczegółowych:
  • ocena umiejętności planowania i organizowania,
  • ocena umiejętności motywowania,
  • ocena umiejętności komunikowania się z pracownikami,
  • ocena umiejętności oceniania pracowników,
  • ocena skuteczności.


Wszystkie skale kwestionariusza cechują się wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną), każda z nich uzyskała współczynnik Alfa Cronbacha wyższy niż 0,89. Normy polskie opracowano na podstawie badania próby 2 146 osób, dla której średnia wieku wyniosła 40 lat.


Korzyści z badania

Korzystając z proponowanego przez nas badania zyskują Państwo:
  • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego (więcej),
  • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w badaniach ogólnopolskich,
  • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz ze wskazanymi przez Państwa danymi metryczkowymi,
  • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.