Badanie satysfakcji z pracy

Diagnoza opinii, nastrojów pracowniczych
oraz poziomu zadowolenia z pracy.