Badanie kompetencji menadżerskich

Ocena cech, umiejętności oraz skuteczności kadry kierowniczej
przez pracowników.