Badanie satysfakcji z wynagrodzenia

Pomiar satysfakcji z wynagrodzenia oraz identyfikacja najbardziej
wartościowych składników płacy.