Badanie równowagi praca -
życie prywatne

Ocena poziomu zadowolenia z równowagi
między życiem zawodowym a rodzinnym.