Ocena poziomu stresu zawodowego

Ocena czynników stresujących, negatywnie wpływających
na komfort pracy.