PL|ENG

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy 2016

0%

Dziękujemy za zainteresowanie badaniem.

Zaraz po wypełnieniu ankiety otrzymają Państwo krótki, indywidualny raport podsumowujący:

  • ogólny poziom satysfakcji z pracy na tle ogólnopolskim,
  • poziom satysfakcji z wybranych aspektów pracy, w tym wynagrodzenia,
  • poziom ryzyka wypaleniem zawodowym.
  • porównaj się z 5 tysiącami Polaków
  • badanie jest poufne
  • badanie jest bezpłatne
Proszę podać dane ogólne

Poniższa ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat pracy.

W ankiecie nie ma dobrych ani złych odpowiedzi.

Po przeczytaniu każdego pytania proszę wybrać odpowiedź najbardziej zgodną z Państwa przekonaniami.

Aby poprawnie oddać swój głos należy odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz kliknąć przycisk „wyślij ankietę”, który pojawi się po ostatnim pytaniu.

Badanie jest anonimowe. Wyniki zostaną opracowane w formie niepozwalającej na rozpoznanie poszczególnych uczestników badania.

Przeciętny czas wypełnienia ankiety to ok. 15 minut.

Płeć

Rok urodzenia
Województwo zatrudnienia:
Poziom/szczebel stanowiska:
Dział/obszar zatrudnienia
Branża firmy:
Adres email:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego adresu mailowego przez Sedlak & Sedlak sp. z o.o. sp. k. w celu otrzymania wyników badania. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji na temat przetwarzania.
Jest Pan zadowolony ze sposobu, w jaki firma informuje o regułach i zasadach wynagradzania. Jest Pani zadowolona ze sposobu, w jaki firma informuje o regułach i zasadach wynagradzania. Jest Pan/Pani zadowolony/a ze sposobu, w jaki firma informuje o regułach i zasadach wynagradzania.

Pana bezpośredni przełożony jest osobą, na której pomoc zawsze może Pan liczyć.Pani bezpośredni przełożony jest osobą, na której pomoc zawsze może Pani liczyć.Pana/Pani bezpośredni przełożony jest osobą, na której pomoc zawsze może Pan/Pani liczyć.

Lubi Pan swoich współpracowników.Lubi Pani swoich współpracowników.Lubi Pan/Pani swoich współpracowników.

Ma Pan dużą swobodę w sposobie wykonywania powierzonych Panu zadań.Ma Pani dużą swobodę w sposobie wykonywania powierzonych Pani zadań.Ma Pan/Pani dużą swobodę w sposobie wykonywania powierzonych Panu/Pani zadań.

Warunki wykonywania pracy w firmie bezwzględnie powinny ulec poprawie.Warunki wykonywania pracy w firmie bezwzględnie powinny ulec poprawie.Warunki wykonywania pracy w firmie bezwzględnie powinny ulec poprawie.

Często myśli Pan o zmianie pracy.Często myśli Pani o zmianie pracy.Często myśli Pan/Pani o zmianie pracy.

Firma dostarcza klientom produkty/usługi dobrej jakości.Firma dostarcza klientom produkty/usługi dobrej jakości.Firma dostarcza klientom produkty/usługi dobrej jakości.

Firma daje Panu poczucie stałości zatrudnienia.Firma daje Pani poczucie stałości zatrudnienia.Firma daje Panu/Pani poczucie stałości zatrudnienia.

Organizowane przez firmę szkolenia pozwoliły rozwinąć Panu swoje umiejętności.Organizowane przez firmę szkolenia pozwoliły rozwinąć Pani swoje umiejętności.Organizowane przez firmę szkolenia pozwoliły rozwinąć Panu/Pani swoje umiejętności.

Jeśli trzeba, łatwo jest Panu porozumieć się z każdym działem w firmie.Jeśli trzeba, łatwo jest Pani porozumieć się z każdym działem w firmie.Jeśli trzeba, łatwo jest Panu/Pani porozumieć się z każdym działem w firmie.

Ma Pan zaufanie do decyzji podejmowanych przez Pana przełożonych.Ma Pani zaufanie do decyzji podejmowanych przez Pani przełożonych.Ma Pan/Pani zaufanie do decyzji podejmowanych przez Pana/Pani przełożonych.

W pracy czuje się Pan doceniony.W pracy czuje się Pani doceniona.W pracy czuje się Pan/Pani doceniony/a.

W firmie panuje atmosfera współpracy.W firmie panuje atmosfera współpracy.W firmie panuje atmosfera współpracy.

Jest Pan zadowolony ze swego wynagrodzenia całkowitego, jeżeli porówna je Pan do płac rynkowych na podobnych stanowiskach.Jest Pani zadowolona ze swego wynagrodzenia całkowitego, jeżeli porówna je Pani do płac rynkowych na podobnych stanowiskach.Jest Pan/Pani zadowolony/a ze swego wynagrodzenia całkowitego, jeżeli porówna je Pan/Pani do płac rynkowych na podobnych stanowiskach.

Pana bezpośredni przełożony zwraca się do Pana z szacunkiem.Pani bezpośredni przełożony zwraca się do Pani z szacunkiem.Pana/Pani bezpośredni przełożony zwraca się do Pana/Pani z szacunkiem.

Jeżeli zachodzą konflikty w Pana zespole, są one szybko rozwiązywane.Jeżeli zachodzą konflikty w Pani zespole, są one szybko rozwiązywane.Jeżeli zachodzą konflikty w Pana/Pani zespole, są one szybko rozwiązywane.

Ma Pan możliwość proponowania własnych rozwiązań w firmie.Ma Pani możliwość proponowania własnych rozwiązań w firmie.Ma Pan/Pani możliwość proponowania własnych rozwiązań w firmie.

Firma jest bardzo zbiurokratyzowana. Firma jest bardzo zbiurokratyzowana. Firma jest bardzo zbiurokratyzowana.

Czuje Pan więź emocjonalną ze swoją firmą.Czuje Pani więź emocjonalną ze swoją firmą.Czuje Pan/Pani więź emocjonalną ze swoją firmą.

Klienci są zadowoleni z produktów/usług firmy.Klienci są zadowoleni z produktów/usług firmy.Klienci są zadowoleni z produktów/usług firmy.

Jest Pan dumny z tego, że pracuje w tej firmie. Jest Pani dumna z tego, że pracuje w tej firmie. Jest Pan/Pani dumny/a z tego, że pracuje w tej firmie.

W obecnym miejscu pracy wciąż się Pan czegoś uczy.W obecnym miejscu pracy wciąż się Pani czegoś uczy.W obecnym miejscu pracy wciąż się Pan/Pani czegoś uczy.

Przepływ informacji w firmie jest dobry.Przepływ informacji w firmie jest dobry.Przepływ informacji w firmie jest dobry.

Ma Pan zaufanie do decyzji zarządu firmy.Ma Pani zaufanie do decyzji zarządu firmy.Ma Pan/Pani zaufanie do decyzji zarządu firmy.

Ciekawią Pana zadania, które otrzymuje Pan od swojego bezpośredniego przełożonego.Ciekawią Panią zadania, które otrzymuje Pani od swojego bezpośredniego przełożonego.Ciekawią Pana/Panią zadania, które otrzymuje Pan/Pani od swojego bezpośredniego przełożonego.

W firmie obowiązuje sprawiedliwy system wynagradzania.W firmie obowiązuje sprawiedliwy system wynagradzania.W firmie obowiązuje sprawiedliwy system wynagradzania.

Pana bezpośredni przełożony docenia Pana pracę. Pani bezpośredni przełożony docenia Pani pracę. Pana/Pani bezpośredni przełożony docenia Pana/Pani pracę.

Ma Pan zaufanie do swoich współpracowników.Ma Pani zaufanie do swoich współpracowników.Ma Pan/Pani zaufanie do swoich współpracowników.

Ma Pan możliwość podejmowania w firmie samodzielnych decyzji.Ma Pani możliwość podejmowania w firmie samodzielnych decyzji.Ma Pan/Pani możliwość podejmowania w firmie samodzielnych decyzji.

Firma zapewnia Panu wszystkie potrzebne narzędzia pracy.Firma zapewnia Pani wszystkie potrzebne narzędzia pracy.Firma zapewnia Panu/Pani wszystkie potrzebne narzędzia pracy.

Mając możliwość przejścia do konkurencyjnej firmy, chętnie rozważyłby Pan taką ewentualność.Mając możliwość przejścia do konkurencyjnej firmy, chętnie rozważyła by Pani taką ewentualność.Mając możliwość przejścia do konkurencyjnej firmy, chętnie rozważyłby/łaby Pan/Pani taką ewentualność.

Firma systematycznie poprawia jakość swoich produktów/usług.Firma systematycznie poprawia jakość swoich produktów/usług.Firma systematycznie poprawia jakość swoich produktów/usług.

Firma, w której Pan pracuje, jest dobrym pracodawcą.Firma, w której Pani pracuje, jest dobrym pracodawcą.Firma, w której Pan/Pani pracuje, jest dobrym pracodawcą.

Praca daje Panu okazje do sprawdzenia się w różnych zadaniach.Praca daje Pani okazje do sprawdzenia się w różnych zadaniach.Praca daje Panu/Pani okazje do sprawdzenia się w różnych zadaniach.

Otrzymuje Pan informacje zwrotne na temat swojej pracy.Otrzymuje Pani informacje zwrotne na temat swojej pracy.Otrzymuje Pan/Pani informacje zwrotne na temat swojej pracy.

Firma jest dobrze zarządzana.Firma jest dobrze zarządzana.Firma jest dobrze zarządzana.

Lubi Pan swoją pracę.Lubi Pani swoją pracę.Lubi Pan/Pani swoją pracę.

Jest Pan zadowolony z wysokości swojego wynagrodzenia całkowitego.Jest Pani zadowolona z wysokości swojego wynagrodzenia całkowitego.Jest Pan/Pani zadowolony/a z wysokości swojego wynagrodzenia całkowitego.

Pana bezpośredni przełożony to osoba kompetentna.Pani bezpośredni przełożony to osoba kompetentna.Pana/Pani bezpośredni przełożony to osoba kompetentna.

W Pana zespole często zdarzają się konflikty utrudniające dalszą współpracę. W Pani zespole często zdarzają się konflikty utrudniające dalszą współpracę. W Pana/Pani zespole często zdarzają się konflikty utrudniające dalszą współpracę.

Procedury postępowania w firmie są dla Pana jasne.Procedury postępowania w firmie są dla Pani jasne.Procedury postępowania w firmie są dla Pana/Pani jasne.

Wiąże Pan swoją przyszłość z firmą, w której aktualnie pracuje.Wiąże Pani swoją przyszłość z firmą, w której aktualnie pracuje.Wiąże Pan/Pani swoją przyszłość z firmą, w której aktualnie pracuje.

Firma ma dobrą opinię na rynku pracy.Firma ma dobrą opinię na rynku pracy.Firma ma dobrą opinię na rynku pracy.

Firma zapewnia Panu możliwości rozwoju.Firma zapewnia Pani możliwości rozwoju.Firma zapewnia Panu/Pani możliwości rozwoju.

Pana bezpośredni przełożony przekazuje Panu jasne polecenia.Pani bezpośredni przełożony przekazuje Pani jasne polecenia.Pana/Pani bezpośredni przełożony przekazuje Panu/Pani jasne polecenia.

Pana bezpośredni przełożony dobrze zarządza swoim zespołem.Pani bezpośredni przełożony dobrze zarządza swoim zespołem.Pana/Pani bezpośredni przełożony dobrze zarządza swoim zespołem.

Często zdarza się, że jest Pan proszony o zrobienie czegoś, co jest niezgodne z wyznawanymi przez Pana zasadami. Często zdarza się, że jest Pani proszona o zrobienie czegoś, co jest niezgodne z wyznawanymi przez Panią zasadami. Często zdarza się, że jest Pan/Pani proszony/a o zrobienie czegoś, co jest niezgodne z wyznawanymi przez Pana/Panią zasadami.

Wysokość Pana wynagrodzenia całkowitego jest adekwatna do wykonywanej przez Pana pracy.Wysokość Pani wynagrodzenia całkowitego jest adekwatna do wykonywanej przez Panią pracy.Wysokość Pana/Pani wynagrodzenia całkowitego jest adekwatna do wykonywanej przez Pana/Panią pracy.

Pana bezpośredni przełożony dobrze wykonuje swoją pracę.Pani bezpośredni przełożony dobrze wykonuje swoją pracę.Pana/Pani bezpośredni przełożony dobrze wykonuje swoją pracę.

Współpracownicy zwracają się do Pana z szacunkiem.Współpracownicy zwracają się do Pani z szacunkiem.Współpracownicy zwracają się do Pana/Pani z szacunkiem.

Wie Pan, kto i za co jest w firmie odpowiedzialny.Wie Pani, kto i za co jest w firmie odpowiedzialny.Wie Pan/Pani, kto i za co jest w firmie odpowiedzialny.

Ma Pan realną możliwość awansowania.Ma Pani realną możliwość awansowania.Ma Pan/Pani realną możliwość awansowania.

Ma Pan swobodny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków.Ma Pani swobodny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków.Ma Pan/Pani swobodny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków.

Niektóre działy/zespoły utrudniają sobie nawzajem realizację celów.Niektóre działy/zespoły utrudniają sobie nawzajem realizację celów.Niektóre działy/zespoły utrudniają sobie nawzajem realizację celów.

Ma Pan poczucie satysfakcji zawodowejMa Pani poczucie satysfakcji zawodowejMa Pan/Pani poczucie satysfakcji zawodowej.

Jest Pan zadowolony z otrzymywanych w firmie świadczeń dodatkowych (benefitów). Jest Pani zadowolona z otrzymywanych w firmie świadczeń dodatkowych (benefitów). Jest Pan/Pani zadowolony/a z otrzymywanych w firmie świadczeń dodatkowych (benefitów).

Firma, w której Pan pracuje, jest źle zorganizowana.Firma, w której Pani pracuje, jest źle zorganizowana.Firma, w której Pan/Pani pracuje, jest źle zorganizowana.

Ma Pan problemy komunikacyjne z najbliższymi współpracownikami. Ma Pani problemy komunikacyjne z najbliższymi współpracownikami. Ma Pan/Pani problemy komunikacyjne z najbliższymi współpracownikami.

Działania w firmie są dobrze planowane.Działania w firmie są dobrze planowane.Działania w firmie są dobrze planowane.

Czuje się Pan dobrze zmotywowany do pracy.Czuje się Pani dobrze zmotywowana do pracy.Czuje się Pan/Pani dobrze zmotywowany/a do pracy.

Szanuje Pan swoich przełożonych.Szanuje Pani swoich przełożonych.Szanuje Pan/Pani swoich przełożonych.

Często musi Pan czekać z wykonaniem obowiązków na potrzebne informacje, narzędzia lub materiały.Często musi Pani czekać z wykonaniem obowiązków na potrzebne informacje, narzędzia lub materiały.Często musi Pan/Pani czekać z wykonaniem obowiązków na potrzebne informacje, narzędzia lub materiały.

Błędy i pomyłki w firmie są szybko wykrywane.Błędy i pomyłki w firmie są szybko wykrywane.Błędy i pomyłki w firmie są szybko wykrywane.

Musi Pan wykonywać wiele niepotrzebnych czynności. Musi Pani wykonywać wiele niepotrzebnych czynności. Musi Pan/Pani wykonywać wiele niepotrzebnych czynności.

Praca w firmie wykonywana jest sprawnie i efektywnie.Praca w firmie wykonywana jest sprawnie i efektywnie.Praca w firmie wykonywana jest sprawnie i efektywnie.

Chciałbym zmienić pracę.Chciałabym zmienić pracę.Chciałabym zmienić pracę.
W ciągu ostatnich 3 miesięcy szukałem ofert nowej pracy.W ciągu ostatnich 3 miesięcy szukałam ofert nowej pracy.W ciągu ostatnich 3 miesięcy szukałam ofert nowej pracy.
W ciągu ostatnich 3 miesięcy starałem się o pracę w innej firmie.W ciągu ostatnich 3 miesięcy starałam się o pracę w innej firmie.W ciągu ostatnich 3 miesięcy starałam się o pracę w innej firmie.
Sądzę, że nawet w przyszłym tygodniu mógłbym zacząć inną pracęSądzę, że nawet w przyszłym tygodniu mogłabym zacząć inną pracę
Cele firmy są dla mnie ważneCele firmy są dla mnie ważne
To, jak wykonuję swoją pracę, ma znaczenie dla funkcjonowania całej firmyTo, jak wykonuję swoją pracę, ma znaczenie dla funkcjonowania całej firmy
Jestem w stanie poświęcić trochę wolnego czasu dla dobra firmyJestem w stanie poświęcić trochę wolnego czasu dla dobra firmy
Moja praca jest ciekawaMoja praca jest ciekawa
Robię wiele, by ta firma dobrze funkcjonowałaRobię wiele, by ta firma dobrze funkcjonowała
Często zastanawiam się, co mógłbym zrobić, by jeszcze lepiej wykonać swoją pracęCzęsto zastanawiam się, co mogłabym zrobić, by jeszcze lepiej wykonać swoją pracę
Praca w tej firmie to dla mnie prestiżPraca w tej firmie to dla mnie prestiż
Efekty mojej pracy są dla mnie ważneEfekty mojej pracy są dla mnie ważne
Mój obecny zapał i energia do tej pracy jest:Mój obecny zapał i energia do tej pracy jest:Pana/Pani obecny zapał i energia do pracy jest:
W pracy odczuwam głównie negatywne emocje i stresW pracy odczuwam głównie negatywne emocje i stres
Często czuję się bezsilny i wyczerpany fizycznieCzęsto czuję się bezsilna i wyczerpana fizycznie
Sądzę, że w przyszłości, w aktualnym miejscu pracy będzie mi się pracowało lepiejSądzę, że w przyszłości, w aktualnym miejscu pracy będzie mi się pracowało lepiej
Praca wpływa negatywnie na moje życie prywatnePraca wpływa negatywnie na moje życie prywatnePraca wpływa negatywnie na moje życie prywatne
Zazwyczaj "zmuszam się" aby wyjść do pracyZazwyczaj "zmuszam się" aby wyjść do pracy
Aktualna praca zawodowa stawia przede mną: Aktualna praca zawodowa stawia przede mną: Aktualna praca zawodowa stawia przede mną:
W pracy mam:W pracy mam:
W aktualnej pracy brakuje mi bardziej: W aktualnej pracy brakuje mi bardziej: W aktualnej pracy brakuje mi bardziej:


Czuję rozczarowanie, gdyż aktualna praca nie pozwala na rozwój moich kompetencji zawodowych.Czuję rozczarowanie, gdyż aktualna praca nie pozwala na rozwój moich kompetencji zawodowych.Czuję rozczarowanie, gdyż aktualna praca nie pozwala na rozwój moich kompetencji zawodowych.
Aktualna praca nie daje mi możliwości wykazania się.Aktualna praca nie daje mi możliwości wykazania się.Aktualna praca nie daje mi możliwości wykazania się.
Intensywne poświęcanie się tej pracy "zużyło" już siły i zapał, które kiedyś do niej miałemIntensywne poświęcanie się tej pracy "zużyło" już siły i zapał, które kiedyś do niej miałam
Z powodu dużego obciążenia psychicznego coraz trudniej jest mi realizować moje zadania zawodoweZ powodu dużego obciążenia psychicznego coraz trudniej jest mi realizować moje zadania zawodoweZ powodu dużego obciążenia psychicznego coraz trudniej jest mi realizować moje zadania zawodowe
Trudno jest mi pogodzić pracę z życiem osobistymTrudno jest mi pogodzić pracę z życiem osobistym
Pana firma systematycznie bada satysfakcję pracownikówPani firma systematycznie bada satysfakcję pracowników
Ogólnie rzecz biorąc, jest Pan zadowolony z życiaOgólnie rzecz biorąc, jest Pani zadowolona z życiaOgólnie rzecz biorąc, jest Pan/Pani zadowolony/a z życia
Informacje podane przez Państwa w metryczce (poziom stanowiska i dział) nie będą ze sobą łączone w prezentacji wyników.

Wyniki badania zostaną przedstawione wyłącznie oddzielnie dla pracowników z poszczególnych działów i oddzielnie dla pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Sedlak & Sedlak gwarantuje, że nie będzie możliwości rozpoznania odpowiedzi poszczególnych pracowników.